Forskning

Om fysiskt aktivitet hos barn och unga

Ur regeringsrapporten från Centrum för idrottsforskning, 2016, De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid går att läsa att majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite. Pojkar rör sig dock mer än flickor, men endast 44% bland pojkar och 22% bland flickor kommer upp i rekommenderad dagliga fysisk aktivitet som innebär 60 minuter rörelse med allt från att leka, cykla till skolan eller delta i tävlingsidrott. Detta har resulterat i att bli en stor samhällsutmaning. Studier visar även att yngre rör sig mer än äldre ungdomar och de minst aktiva är gymnasietjejer. Resultaten är jämförbara med resultat som presenteras från andra länder. Det positiva är dock att de som är föreningsaktiva idrottar mer än de som inte är knutna till någon förening. Att få med barn i föreningsaktiviteter kan alltså vara ett bra sätt för att öka den fysiska aktiviteten. Forskning visar också att flickor med utländsk bakgrund idrottar betydligt mindre än andra unga. De flickor som idrottar minst är födda utanför Europa och har föräldrar som själva saknar idrottsvana. Språksvårigheter och att vara obekant med de vanligaste idrotterna i Sverige kan vara ytterligare orsaker till fysisk inaktivitet. Forskningsgruppen Ung Livsstil har nyligen publicerat en rapport som visar att unga tjejer från lägre socioekonomiska grupper är de som idrottar allra minst. Resultatet är oberoende kommun.