Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.

Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad. Dess historia skrivs från 1928, då arvsrätten begränsades. Dödsbon efter en sömmerska i Göteborg, en väverska i Malmö och en stadsarbetare i Visby, utgjorde första arven som tillföll fonden.

Kammarkollegiet förvaltar medlen och Arvsfondsdelegationen beslutar hur de ska fördelas. För att beviljas medel finns några kriterier att uppfylla. Arvsfonden riktar sig mot barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Projekten ska vara nyskapande, målgruppen ska vara delaktig och man ska kunna förutspå en överlevnad efter projekttidens utgång. Ideella organisationer och föreningar som inte är vinstdrivande kan ansöka om bidrag. Man kan ansöka om projektstöd eller lokalstöd.

arvsfondsprojekt som blivit etablerade verksamheter

Några av de Arvsfondsprojekt som har blivit etablerade verksamheter är; barnbidraget, studiemedel, färdtjänst, BRIS, Cirkus Cirkör, Friends, BVC och fritidsgårdar.

Arvsfonden stöttar tuss 2018-2020

Arvsfonden har för åren 2018-2020 beviljat stöttning för TUSS. Förutom den finansiella stöttningen har även Arvsfonden engagerad och duktig personal som hjälper till för att driva projektet framåt.

Här kan du läsa mer om Allmänna arvsfonden.