Om oss

TUSS är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt som syftar till att stärka flickor i åldrarna 7-25 år som är nybörjare inom föreningslivet, samt utveckla en metod för ökad inkludering i ordinarie föreningsliv, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Rekryteringsprocessen riktas främst mot tjejer med olika etnisk bakgrund, eftersom dessa tjejer mer sällan deltar i föreningsidrott. TUSS är för majoriteten av deltagarna första kontakten med och vägen in i föreningslivet. Alla TUSS-lag karaktäriseras av lågtröskelverksamhet, vilket innebär att alla tjejer, oavsett förkunskaper, etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att vara med.

TUSS bedrivs inom Sunnanå Sportklubbs regi och har idag två grupper, uppdelade utifrån ålder med en yngre grupp och en äldre grupp. Huvudaktiviteten är fotboll, men det finns även möjlighet att prova på andra idrott och aktiviteter. Exempel på andra aktiviteter är utbildning till att bli domare, ledare, lära sig mer om kost och träning, gryppdynamikövningar, familjeaktiviteter m.m. TUSS vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid.

Projektet startade 1 januari 2018 och planeras pågå t.o.m. december 2019. Samarbetspartners är Skellefteå Kraft, Röda korset, Skellefteå Kommun, SISU idrottsutbildarna Västerbotten och Svenska fotbollsförbundet. Fler samarbetspartners stöttar projektet och kan ses under fliken partner.

TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit.

I TUSS finns också ett lag för seniorer, män och kvinnor oavsett ålder som varje vecka spelar gå-fotboll.

» Informationsfolder om TUSS

» TUSS-organisationen

Bakgrund till varför TUSS startade

Sunnanå Sportklubb har lång erfarenhet av att jobba med damfotboll och har sett problematiken med att det länge har varit svårt för flickor att hitta fritidsaktiviteter, speciellt sådana där man aktiveras och utvecklas fysiskt i sin egen takt och riktning. År 2016 startade Sunnanå SK upp projektet TUSS som riktade sig till flickor i årskurs 3-5. Cirka 25 flickor var inskrivna i laget och träffades för att spela fotboll. Från denna ”TUSS-omgång” har 5-6 tjejer inkluderats i ordinarie föreningslag. Utöver fotbollen har man även haft träffar för att prata om och jobba med bl.a. självkänsla och självförtroende. Våren 2017 kom förfrågan om att starta en TUSS-grupp för äldre tjejer. I dag finns två grupper och projektet kommer att pågå under två års tid genom finansiering från Allmänna arvsfonden.