Om oss

TUSS är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt som syftar till att stärka flickor i åldrarna 7-25 år som är nybörjare inom föreningslivet, samt utveckla en metod för ökad inkludering i ordinarie föreningsliv, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Rekryteringsprocessen riktas främst mot tjejer med olika etnisk bakgrund, eftersom dessa tjejer mer sällan deltar i föreningsidrott. TUSS är för majoriteten av deltagarna första kontakten med och vägen in i föreningslivet. Alla TUSS-lag karaktäriseras av lågtröskelverksamhet, vilket innebär att alla tjejer, oavsett förkunskaper, etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att vara med.

TUSS bedrivs inom Sunnanå Sportklubbs regi och har idag två grupper för tjejer, uppdelade efter ålder med en yngre grupp och en äldre grupp. Huvudaktiviteten är fotboll, men det finns även möjlighet att prova på andra idrott och aktiviteter. Exempel på andra aktiviteter är utbildning till att bli domare, ledare, lära sig mer om kost och träning, gryppdynamikövningar, familjeaktiviteter m.m. TUSS vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid.

Allmänna Arvsfonden är, från och med 2018 och tre år framåt vår huvudfinansiär och möjliggör att vi kan utveckla TUSS, så att vi kan nå ännu fler tjejer. Huvudmålet är att projektet ska bli en etablerad verksamhet i Sunnanå SK. Ytterligare samarbetspartners är Skellefteå Kraft, Röda korset, Skellefteå Kommun, SISU idrottsutbildarna/Västerbottens idrottsförbund, ICA Kvantum Skellefteå och Svenska fotbollsförbundet. Fler samarbetspartners stöttar projektet och kan ses under fliken partner.

TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit.

I TUSS finns också ett lag för seniorer, män och kvinnor oavsett ålder som varje vecka spelar gå-fotboll.

» Informationsfolder om TUSS

» TUSS-staben


Bakgrund till varför TUSS startade

Sunnanå Sportklubb har lång erfarenhet av att jobba med damfotboll och har sett problematiken med att det länge har varit svårt för flickor att hitta fritidsaktiviteter, speciellt sådana där man aktiveras och utvecklas fysiskt i sin egen takt och riktning. År 2016 startade Sunnanå SK upp projektet TUSS på ideell basis som riktade sig till flickor i årskurs 3-5. Cirka 25 flickor var med i laget och träffades för att spela fotboll. Från denna ”TUSS-omgång” har 5-6 tjejer inkluderats i ordinarie föreningslag. Utöver fotbollen har man även haft träffar för att prata om och jobba med bl.a. självkänsla och självförtroende. Våren 2017 kom förfrågan om att starta en TUSS-grupp för äldre tjejer. I dag finns två grupper för tjejer och projektet kommer att pågå under tre års tid med målet att projektet ska etableras i Sunnanå SK.