Hem

TUSS är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt som syftar till att stärka flickor i åldrarna 7-25 år som är nybörjare inom föreningslivet, samt utveckla en metod för ökad inkludering i ordinarie föreningsliv, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Rekryteringsprocessen riktas främst mot tjejer med olika etnisk bakgrund, eftersom dessa tjejer mer sällan deltar i föreningsidrott. TUSS är för majoriteten av deltagarna första kontakten med och vägen in i föreningslivet. Alla TUSS-lag karaktäriseras av lågtröskelverksamhet, vilket innebär att alla tjejer, oavsett förkunskaper, etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att vara med.

Vill du också vara med? Klicka här för mer information!