Hem

TUSS är ett projekt i fotbollsföreningen Sunnanå SK och syftar till att stärka flickor i åldrarna 7-25 år som är nybörjare inom föreningslivet, samt utveckla en metod för ökad inkludering i ordinarie föreningsliv och skapa en meningsfull fritid. Rekryteringsprocessen riktas främst mot tjejer som är med olika etnisk bakgrund, eftersom dessa tjejer mer sällan deltar i föreningsidrott. TUSS är för majoriteten av deltagarna första kontakten med och vägen in i föreningslivet. Alla TUSS-grupper karaktäriseras av lågtröskelverksamhet, vilket innebär att alla tjejer, oavsett förkunskaper, etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att vara med. 

Vill du också vara med? Klicka här för mer information!