Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten står för trygghet, närhet och engagemang i det lokala samhället. Bolagets samhällsengagemang tar sin utgångspunkt i att de som lokalt företag kan skapa värden för såväl samarbetspartners som för samhället i stort.

https://www.youtube.com/watch?v=tvsWgQyuDV4

Vid sidan av den mer traditionella sponsringen återinvesterar bolaget i föreningar och organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att skapa ett tryggare Västerbotten. De återinvesterar i projekt som får fler att må bra och hitta sitt sammanhang.

När bolaget tillsammans med sina kunder i försäkringskollektivet lyckas skapa ett överskott i verksamheten återinvesteras en del av pengarna i olika trygghetsskapande projekt. På så sätt är du som kund med och bidrar till att fler kommer till sin rätt.

Trygghet börjar med gemenskap

Bolaget återinvesterar i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och en möjlighet att växa. För när fler känner sig inkluderande, delaktiga och trygga, mår hela samhället bättre. Och ett tryggt och välmående Västerbotten börjar med de unga. Därför är barns hälsa och välmående en extra viktig del av bolagets återinvesteringar.

Länsförsäkringar Västerbotten stöttar TUSS

Som en del i bolagets samhällsengagemang för trygghetsskapande åtgärder stöttar Länsförsäkringar Västerbotten TUSS genom ett ekonomiskt bidrag. Samarbetet inleddes våren 2020.

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Västerbottens återinvesteringar i länet

https://www.lansforsakringar.se/vasterbotten/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/samhallsengagemang/vara-aterinvesteringar/